เรียงความ : เรื่องขยะมีประโยชน์อย่างไร
ข่าว >> รายงานพิเศษ (ข่าว)
สมัยก่อนธรรมชาติที่สวยงามมีมากมายและสิ่งมีชีวิตก็อาศัยรวมอยู่กันมากเช่นกัน แต่ปัจจุบันธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นหายไป และตอนนี้ก็เหลือน้อยเต็มที เพราะมีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นต้องสูญเสีย เช่น ขยะ เมื่อเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง หรือทะเลจะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไม่สวยงามและอาจทำให้ชีวิตเล็กๆ เหล่านั้นตายตามไปด้วย

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น การทำกล่องโฟม การทำถุงพลาสติก การทำขวดน้ำพลาสติก และการทำยาฆ่าแมลง และอีกหลายอย่างมากมาย ฯลฯ และเมื่อเกิดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ก็จะทำให้เกิดขยะและเมื่อเกิดขยะชุมชนก็สกปรก ไม่น่าอยู่ น้ำในลำคลองเน่าเสีย เพราะมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลของเหม็น และกล่องโฟม อาจรวมถึงพลาสติกต่างๆ ด้วย เมื่อมีตัวทำขยะแล้วไม่มีตัวลดขยะ คนก็ทิ้งขยะกันมากขึ้น

ดังนั้น เราจึงควรคิดหาวิธีทำให้ขยะลดลงจากชุมชน เช่น แยกขยะออกเป็นหลายอย่างได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะย่อยสลายได้ง่าย วิธีนี้ก็อาจทำให้ขยะลดลงได้อย่างมากเช่นกัน ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการแยกขยะแล้วนำไปขาย ขยะที่ขายได้ ได้แก่ กระป๋องโค้ก ขวดเบียร์ กระดาษหนังสือพิมพ์ และรวมถึงกระดาษลังด้วย และอีกวิธีหนึ่ง ก็คือการนำขยะที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

ส่วนวิธีสุดท้ายก็คือ การนำขยะเหม็นมาทำให้เป็นขยะหอม หมายถึง การนำขยะมาทำน้ำหมักชีวภาพ นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ขยะลดลงได้ ประโยชน์ของน้ำหมักชีวภาพได้แก่ เป็นการเกษตรทำปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ ชำระล้างคราบสกปรก ซักผ้า ล้างท่อน้ำ ดับกลิ่นเหม็นในห้อง ท่อระบายน้ำ วิธีนี้ก็อาจจะทำให้ขยะลดลงจากชุมชนเราได้ แต่ถ้าเรายังขืนทิ้งขยะ ขยะอาจจะล้นโลกของเราก็ได้ ถ้าอย่างนั้นเราทุกคนควรจะร่วมกันช่วยกำจัดขยะให้หมดจากโลกของเรา และเมื่อเราช่วยกันกำจัดขยะแล้วบ้านเมืองของเราก็จะสะอาด

โลกของเราจะสะอาดได้ก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ก่อนจะจบดิฉันขอฝากกลอนให้เป็นคติสอนใจของทุกคนว่า

ขยะมีมากมายหลายชนิด
ควรจะคิดก่อนทิ้งสิ่งทั้งหลาย
เมื่อทิ้งแล้วสัตว์น้ำไม่ตาย
นำไปขายดีกว่าค่ามันมีเขียนโดย ด.ญ.สุนิสา พุ่มสุข นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2548 21:26:21 น.