กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับพนง.ราชการ 678 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
พนักงานพิทักษ์ป่า กลุ่มงานเทคนิค (678 อัตรา)

-มีความรู้ความชำนาญในภูมิประเทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในวันและเวลาราชการ ตามสถานที่ดังนี้

1) สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (กรุงเทพฯ) (3 อัตรา)
สมัครที่ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า อาคารไพโรจน์สุวรรณกร 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2561-0777 ต่อ 712

2) สำนักอุทยานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ) (3 อัตรา)
สมัครที่ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2561-0777 ต่อ 717

3) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) (32 อัตรา)
สมัครที่ : 498/1 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี บริเวณตรงข้ามสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี โทร.0-3721-1140

4) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 2 (ศรีราชา) (36 อัตรา)
สมัครที่ : 16 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร.0-3831-1234

5) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 3 (บ้านโป่ง) (61 อัตรา)
สมัครที่ : 54/10 ถ.ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร.0-3221-1025

6) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) (46 อัตรา)
สมัครที่ : ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7727-2058

7) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) (54 อัตรา)
สมัครที่ : 19 ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.0-7535-6134, 0-7535-6780

8) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 6 (สงขลา) (47 อัตรา)
สมัครที่ : 60 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.0-7431-2117, 0-7431-1020

9) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 7 (นครราชสีมา) (23 อัตรา)
สมัครที่ : 1393 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0-4424-4411, 0-4424-2060

10) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 8 (ขอนแก่น) (28 อัตรา)
สมัครที่ : 659 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0-4334-3411

11) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 (อุบลราชธานี) (30 อัตรา)
สมัครที่ : 189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจรแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0-4531-1677

12) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10 (อุดรธานี) (22 อัตรา)
สมัครที่ : 79 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.0-4222-1725

13) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 (พิษณุโลก) (66 อัตรา)
สมัครที่ : 39 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5525-8028

14) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12 (นครสวรรค์) (30 อัตรา)
สมัครที่ : 19/47 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.0-5622-1140

15) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) (45 อัตรา)
สมัครที่ : 140 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมด อ.เมือง จ.แพร่ โทร.0-5462-7677

16) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 (ตาก) (53 อัตรา)
สมัครที่ : ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก โทร.0-5551-1142

17) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 15 (เชียงราย) (35 อัตรา)
สมัครที่ : 775 ถ.สิงกไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.0-5371-1402

18) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) (64 อัตรา)
สมัครที่ : 153 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5327-6100

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2551 12:20:49 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

ต้องการทราบชื่อเป็นภาษา อังกฤษ เขียนอย่างไร
ขอบคุณคะ

จาก สำรอง สิงห์วารี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 18:06:47 น.