ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ รับทั่วประเทศ 368 อัตรา
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยพนักงานการเงิน ปฏิบัติงานสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดของธนาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ฝ่ายกิจการสาขา 1

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (14 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (8 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 1 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 171-173 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร.0-5321-2630, 0-5341-6995

2.ฝ่ายกิจการสาขา 2

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (49 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (8 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก จ.ตาก (อ.อุ้มผาง)

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 2/6 ประสงค์ประสาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0-5521-9054, 0-5524-2722


3.ฝ่ายกิจการสาขา 3

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (25 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (35 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 3 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 99 ถ. รื่นรมย์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0-4332-1836, 0-4332-1837

4.ฝ่ายกิจการสาขา 4

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (65 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (26 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์อุบลราชธานี ยโสธรอำนาจเจริญ

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 4 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 35 ถ.มนัส ต. ในเมือง อ. เมือง จ.นครราชสีมา โทร.0-4425-5332, 0-4426-7532

5.ฝ่ายกิจการสาขา 5

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (22 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (10 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สิงห์บุรี

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 5 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ง.18/21 หมู่ 4 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0-3523-2758, 0-3523-2759

6.ฝ่ายกิจการสาขา 6

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (15 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (4 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราดสมุทรปราการ สระแก้ว

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 6 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดชลบุรี เลขที่ 695/2 จ ถ.สุขประยูร ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0-3878-0784

7.ฝ่ายกิจการสาขา 7

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (28 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (17 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรีสมุทรสาคร

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือฝ่ายกิจการสาขา 7 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดราชบุรี เลขที่ 241/21 ถ. ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3231-5351 ,0-3231-5352

8.ฝ่ายกิจการสาขา 8

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (7 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (5 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือ ฝ่ายกิจการสาขา 8 สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขที่ 258 อาคารชั้น 3 ถ. ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-2440, 0-7728-6519

9.ฝ่ายกิจการสาขา 9

-พนักงานพัฒนาธุรกิจ (24 อัตรา)
-พนักงานการเงิน (6 อัตรา)

จังหวัดที่สามารถเลือกไปปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

สถานที่รับสมัคร : ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0180ต่อ 2457-8, 0-2280-8646 หรือฝ่ายกิจการสาขา 9 สำนักงาน ธ.ก.ส. สงขลา (หาดใหญ่) เลขที่ 448 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.0-7438-8021, 0-7438-8022

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเลือกจังหวัดที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการสาขานั้น ๆ โดยไม่ต้อง เรียงลำดับความต้องการ ถ้าประสงค์ไปทุกจังหวัดโปรดระบุข้อความ “ปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัดในฝ่ายกิจการสาขา....... ” และเมื่อธนาคารเรียกให้ไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่ระบุไว้ หากไม่ไปธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์และเรียกผู้อยู่ในลำดับถัดไปแทน

คุณสมบัติเฉพาะ

ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ

1.เพศชาย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18- 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550)

2.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

3.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบัน การศึกษาที่ ก . พ . รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชา แขนงวิชา ดังนี้

1) วิทยาศาสตร์ ( ด้านเกษตร สัตว์ การประมง เทคโนโลยีชนบท การวิจัย ดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร)

2) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม หรือพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่ เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร สัตว์ การประมง การผลิตด้านการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตร

3) เศรษฐศาสตร์

4) การเงิน / การเงินการธนาคาร / บริหารการเงิน

5) บัญชี

6) การตลาด

7) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

8) บริหารรัฐกิจ

9) รัฐศาสตร์

10) นิติศาสตร์

11) บริหารธุรกิจ

4.มีภูมิลำเนาของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดา หรือของมารดาตนเอง ซึ่งอยู่ในจังหวัด ในเขตการดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และยังคงอยู่ในเขตท้องที่นั้นในปัจจุบัน โดยธนาคารจะตรวจสอบจากทะเบียนบ้าน

ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน

1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18- 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550)

2.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี

3.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุ ว่าเป็น สาขาวิชา / วิชาเอก / โปรแกรมวิชา แขนงวิชา ดังนี้

1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือ

2) การเงิน การเงินการธนาคาร และบริหารการเงิน หรือ

3) ปริญญาตรีด้านอื่น ๆ ที่เคย สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปวท. หรือ อนุปริญญา วิชาเอกการบัญชี
หรือการเงินการธนาคารจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

4.มีภูมิลำเนาของตนเอง หรือของคู่สมรส หรือของบิดา หรือของมารดาตนเอง ซึ่งอยู่ในจังหวัด ในเขตการดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ประสงค์จะสมัครไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 และยังคงอยู่ในเขตท้องที่นั้นในปัจจุบัน โดยธนาคารจะตรวจสอบจากทะเบียนบ้าน  

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการสาขาที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน หรือ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30-11.30 น. และ 13.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2550 19:27:13 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

จาก xcbvc เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 11:58:27 น.


ลำดับที่ 2

ลูกจ้างธ.ก.ส.สาขาทับปุดมีพฤติกรรมแย้งสามีชาวบ้านมิหนำซำย้งแจ้งความกับภรรยาหลวงอีกความยุติธรรมของสังคมไทยหายไปไหนหมด

จาก ชาวบ้านผู้เดือดร้อน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 17:44:15 น.


ลำดับที่ 3

ช่วยหาเลขที่บ้านของพี่ชายให้หน่อยคะ ชื่อ นายสมบูรณ์  แกล้วทางสืบ
เป็นลูกค้าธนาคาร ธกส. ที่สุราษฎร์ฯ นี่แหละค่ะช่วยหน่อยนะคะ

ขอบพระคุณอย่างสูง  ปิยรัตน์  แกล้วทางสืบ น้องสาว

จาก ขอความช่วยเหลือหาเลข เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2551 08:46:45 น.


ลำดับที่ 4

น่าเสียดายจัง อายุเกินมาตั้ง 3 ปี ทาง ธกส.เห็นใจหน่อยจะได้ไหม เพิ่มอายุเป็น 35 ปีได้ไหม

จาก kook เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 22:05:18 น.


ลำดับที่ 5

ทำไมธกส.เข้ายากจังเข้ามาตั้งนานแล้วไม่ได้ซักที

จาก 895 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 13:10:08 น.