ปลายปีนี้จัดเทนนิส "สุราษฎร์ฯ โอเพ่น 2004"
ข่าว >> กีฬา (ข่าว)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสโมสรเทนนิสสุราษฎร์ธานี สมาคมเทนนิสสูงอายุ ( แห่งประเทศไทย ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จะจัดการแข่งขันเทนนิสทีมสูงอายุ ซึ่งมีชื่อการแข่งขันว่า “ เทนนิสทีมสูงอายุประเภททีม สุราษฎร์ธานีโอเพ่น 2004 ” ชิงถ้วยนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมเงินรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเทนนิสให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างระหว่างนักเทนนิส เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเทนนิสสูงอายุให้มีการแข่งขันมากยิ่งขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในกีฬาเทนนิส

สำหรับการแข่งขันดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2547 ณ สนามสโมสรเทนนิสสุราษฎร์ธานีและสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย Pheekai@hotmail.com   เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2547 20:26:11 น.