กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบภาค ก
ข่าว >> ข่าวแหล่งงาน (ข่าว)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) โดยมีรายละเอียดดังนี้


วิธีดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิต่าง ๆ โดยรับสมัคร ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นที่ตั้งของศูนย์สอบ (มีทั้งหมด 13 ศูนย์สอบ) ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2551 ในเวลาราชการ และจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบภายในเดือนสิงหาคม 2551

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. จะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก.ไว้ โดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด) ใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานเริ่มต้นระดับใด ตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใดหรือทางใด ก็จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาดังกล่าว และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

2.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

3.ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา  


ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ศาลากลางจังหวัด) ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบหรือสถานที่ซึ่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สอบกำหนด ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-11 กรกฎาคม 2551 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. โดยศูนย์สอบมีทั้งสิ้น 13 ศูนย์สอบ ประกอบด้วย

ศูนย์สอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดลำปาง
ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์สอบที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์สอบที่ 5 จังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์สอบที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์สอบที่ 8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์สอบที่ 9 จังหวัดราชบุรี
ศูนย์สอบที่ 10 จังหวัดชลบุรี
ศูนย์สอบที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์สอบที่ 12 จังหวัดสงขลา
ศูนย์สอบที่ 13 จังหวัดตรัง

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ในกรณีที่สมัครสอบมากกว่า 1 ตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะพิจารณาใบสมัครสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ใบสมัครสอบที่เหลือจะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบ (ค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งละ 100 บาท)

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2551 09:14:11 น.

 ความคิดเห็น
ลำดับที่ 1

ถ้าสอบผ่าน ภาค ก  แล้ว จะต้องสอบใหม่หรือเปล่าคะ บางคนบอกว่าสอบได้แล้วไมต้องสอบอีก  บางคนบอกว่า ที่สอบได้หมดอายุแล้วต้องสอบใหม่  งง

จาก ต้นอ้อย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 15:21:12 น.


ลำดับที่ 2

ก็ต้องดูว่าสอบแล้วขึ้นทะเบียนไว้กี่ปี ถ้าหมดเวลาแล้วก็ยังไม่ได้งานก็ต้องสอบใหม่

จาก เด็กหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 15:58:39 น.


ลำดับที่ 3

ในกรณีที่เราสอบติดภาค ก แล้วนั้น  เราจะนับการขึ้นทะเบียนอย่างไร

จาก โอ๋ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 00:00:58 น.


ลำดับที่ 4

ใบผ่านภาค ก หาย จะทำอย่างไรได้บ้าง

จาก อยุธยา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 14:03:43 น.


ลำดับที่ 5

ม.6 สมัครได้ไหมค่ะ

จาก เฟิร์น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 17:47:52 น.


ลำดับที่ 6

ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาชั้นปีที่3 สามารถสมัครสอบได้ไหม

จาก ปลาหวาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 16:12:28 น.


ลำดับที่ 7

*-*

จาก atichad เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 23:54:33 น.


ลำดับที่ 8

วันไปสมัครต้องเตรียมเอกสารหรือเปล่าคะ

จาก fanta เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2551 12:31:27 น.


ลำดับที่ 9

อยากทราบว่าหาใบสมัครสอบได้จากที่ไหนคะช่วยบอกทีคะ

จาก อุ้ย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 21:03:28 น.


ลำดับที่ 10

ใครรู้ข้อสอบช่วยบอกด้วยนะ  087-410-4578

จาก เมย์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 10:55:21 น.


ลำดับที่ 11

ไปสมัครสอบภาค ก ที่ราชบุรีมา จนท ห่วยแตกมาก ใครโดนมั่ง
ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องเอาเอกสารทั้งใบปริญญาบัตรและใบ transcrip  ทั้งๆที่ในเอกสารประกาศรับสมัครสอบระบุว่าใบปริญญาบัตร หรือ ใบแสดงผลการเรียน(transcrip) ในเอกสารไม่ได้ระบุว่า จะต้องเอา ใบปริญญาบัตร และ ใบแสดงผลการเรียน  พอเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีใบปริญญาบัตร ก็พูดจาว่าทำไมไม่เอามา เอกสารไม่ครบถ้วน เราก็เลยเปิดคูมือการสมัครสอบในหน้า 34 ซึ่งระบุว่า ใช้ใบปริญญาบัตร หรือ ใบ transcrip จนท ก็ยังพูดว่า ก็ต้องใช้ทั้ง สองใบ เราเลยโมโห พูดไปว่า คำว่าหรือแปลว่า อย่างหนึ่งอย่างใด แต่คำว่าและหมายถึง ทั้งสองอย่าง ถ้าอยากจะให้ยื่นเอกสารทั้งสองอย่างทำไมในใบประกาศรับสมัคร ไม่ระบุคำว่า และ แต่ใช้ คำว่าหรือ  ซึ่งถ้าใครอ่านแบบนี้ก็ต้องเข้าใจวา ใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด  และเจ้าหน้าที่ยัง อ้างในใบสมัคร ใบสีเขียว ชีให้เราดู ด้านล่างในข้อที่ระบุเอกสารที่ยื่นพร้อมใบสมัครอีกด้วยว่า เห็นมั้ย ว่าเขียนว่า ใบจบการศึกษา/ใบปริญาบัตร/ใบแสดงผลการศึกษา transcrip   จนท ชี้ให้ดูเครื่องหมาย/  และบอกว่า นี่งัย ต้องเอาเอกสาร ทั้งสองอย่าง  เราอยากจะหัวเราะ ออกมาดังๆ แต่ เก็บเอาไว้หัวเราะในใจแทน และพูดว่า เครื่อง หมาย/ มันหมายถึง หรือ ไม่ได้หมายถึง และ   สงสัยเจ้าหน้าที่ราชบุรีจะตกภาษาไทย ไม่รุ้ว่ามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างไร  อ้อ อีกอย่างคือ จนท ขอเอกสารตัวจิง ด้วย เราเลยยิ่งโมโหว่า ในใบประกาศ ระบุว่า ให้นำสำเนาเอกสารทุกอย่าง  ไม่ไดระบุว่าผู้สมัครต้องนำเอกสารตัวจิงมายื่นในวันสมัครสอบด้วยซะหน่อย  อยากจะขอรบกวนผุ้ที่ออกเอกสารการรับสมัครสอบภาค ก ครั้งต่อไปให้ช่วยใช้คำที่ถูกต้อง และระบุสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่รับสม้ครสอบต้องการให้ถี่ถ้วนด้วย เพราะ คนที่ไปสมัครสอบแต่ละคน เค้าเดินทางมาจากจังหวัดอื่นด้วย ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ที่ราชบุรีเท่านั้น มันเสียเวลา และเสียอารมณ์อย่างมาก
ปล. เจ้าหน้าที่รับสมัครสอบของราชบุรี เป็นผู้หญิง คนแรกอยู่ด่านตรวจเอกสาร เป็นผู้หญิง ผอมหน่อย ผมหยิก พูดจา ไม่ดีเท่าไหร่  ส่วนอีกคน อยู่ด่านสุดท้าย ตัวอ้วน ใส่แว่น มีไฝ  ห่วยแตกมาก

จาก คนดี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 13:22:49 น.


ลำดับที่ 12

เห็นด้วยกับคุณคนดี

จาก tookkung เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 14:21:37 น.


ลำดับที่ 13

เราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปสมัครนะ  เรื่องเอกสารนั่นแหละ  ตอนตรวจเอกสารของเรา จนท.ไม่เอาใบแสดงผลการเรียน  แต่แฟนเราซึ่งเป็นคนถัดไปที่ได้ตรวจเอกสาร จนท. โต๊ะเดียวกัน แต่คนละคนกลับต้องเอาใบแสดงผลการเรียน เลยทำให้ต้องเสียเวลาในการยืนรอคิวไปอีกประมาณ20 คน   ไม่เข้าใจ..ว่าทำไมรับหลักฐานไม่เหมือนกัน...แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมาย

จาก หนึ่งในผู้สมัคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 23:20:54 น.


ลำดับที่ 14

อยากได้ชื่อเว็บเข้าไปดูวันรับสมัครอ่ะ มีใครรู้บ้าง แล้วถ้าไม่ดูในเว็บได้ป่ะ

จาก ดีดี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 17:55:06 น.


ลำดับที่ 15

ไหนบอกว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. และประกาศวันเวลา และสถานที่สอบ ภายใน 1 สิงหาคม ทำไมยังไม่ประกาศทำอะไรอยู่ค่ะ

จาก คนขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 11:06:29 น.


ลำดับที่ 16

ประกาศเร็ว ๆ ด้วยนะค่ะ จะได้เตรียมตัวสอบได้ทัน หวังว่าสอบครั้งนี้คงปราศจากการทุจริตนะค่ะ

จาก คนขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 11:08:34 น.


ลำดับที่ 17

สุราษฎ์จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่ครับ

จาก คนรักท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 11:26:54 น.


ลำดับที่ 18

ถ้าสอบไม่ผ่าน ภาค ก สามารถมาสอบใหม่ได้ไหมค่ะ

จาก  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 13:06:20 น.


ลำดับที่ 19

บอกสถานที่สอบที่โคราชมีที่ไหนบ้าง

จาก สอบที่โคราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 19:14:36 น.


ลำดับที่ 20

ศูนย์สอบที่โคราช ที่สอบระดับ 3 สอบวันที่  เดือน เวลา อะไร

จาก สอบ ภาค ก 2551 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2551 19:19:51 น.


ลำดับที่ 21

หมิ่นประมาท

จาก 123456 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 15:18:45 น.


ลำดับที่ 22

ดูประกาศสถานที่สอบวันเวลาได้ที่ใหน

จาก สอบที่ชลบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 08:39:40 น.


ลำดับที่ 23

รายชื่อก็บ่อประกาศ

จาก ข้าวสวย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 11:22:47 น.


ลำดับที่ 24

กราบเรียนคณะกรรมการทำการสอบ ภาค ก ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สกลนคร ในครั้งนี้ด้วยว่า ได้โปรดท่านให้ช่วยตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบด้วย ว่า
นามสกุล บุตรดีวงค์ จึงได้มาเป็น
บุญดีวงศ์
แล้วจะเข้าห้องสอบได้หรือเปล่า      ผู้มีสิทธิ์สอบชื่อ นางวิจิตรา บุตรดีวงค์  เลขที่ประจำตัวผู้สอบ 205003099 โปรดแก้ไขด้วย  จักขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะ

จาก อยากสอบแต่ชื่อสกุลผิ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 21:31:34 น.


ลำดับที่ 25

กระผมขอทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นด้วยครับ

จาก ฟ้าสาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 12:47:26 น.


ลำดับที่ 26

ไปสมัครที่ราชบุรีมาเหมือนกัน เจอกับพนักงานตรวจเอกสารผู้ชาย ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย สะดวก รวดเร็วมาก ขอเป็นกำลังใจให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดีค่ะ

จาก ศูนย์สอบราชบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2551 20:16:29 น.


ลำดับที่ 27

จาก 11 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2551 20:17:16 น.


ลำดับที่ 28

จาก ที่ประกาศช้าก็อยากให เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 20:56:54 น.


ลำดับที่ 29

อยากให้สอบได้กันเยอะๆเลยประกาศช้าเพราะจะได้อ่านหนังสือกันมากๆๆ

จาก อยากได้ต้องอ่านมากๆ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 20:59:55 น.


ลำดับที่ 30

เจ้าหน้าที่ที่เคยเห็นและได้ยินมาเข้าใจว่าไม่ได้มาด้วยความสามารถส่วนใหญ่มาจากเส้นสายพวกพ้องไม่ตั้งใจทำงานคนที่อยู่ได้ต้องลิ้นสากและตอแหลเท่านั้น

จาก ผู้ร่วมเล่นเกมส์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 11:44:33 น.


ลำดับที่ 31

เมื่อไหร่จะประกาศสถานที่สอบของศูนย์เชียงใหม่เสียที เข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ไม่ประกาศ ใครเข้าได้ช่วยบอกที เห็นว่าจะเปิดสอบประมาณต้นเดือนกันยายน

จาก สถานที่สอบของเชียงให เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 15:59:33 น.


ลำดับที่ 32

อยากทราบว่าจะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบภาค ก เมื่อไหร่

จาก แจ้งวันเวลาสถานที่สอ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 18:03:07 น.


ลำดับที่ 33

วันเวลาสถานที่สอบจังหวัดพิษณุโลกจะประกาศวันไหนค่ะ  ภาค  ก  รู้แล้วบอกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

จาก เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 10:26:15 น.


ลำดับที่ 34

สนามสอบเชียงใหม่มีที่ไหนบ้างค่ะ

จาก spider เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 20:19:41 น.


ลำดับที่ 35

อยากทราบสถานที่สอบศูนย์สอบที่ 5 สกลนครดู ได้จากที่ใหนค่ะ

จาก ภาดี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 08:51:23 น.


ลำดับที่ 36

ช่วยประกาศวัน  เวลาและสถานที่สอบหน่อย  หรือว่าจะประกาศในวันที่จะสอบแล้วคนที่ทำงานอยู่  กทม.เขาจะได้เตรียมตัวอย่างไร  ช่วยประกาศที  จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

จาก หนึ่งในทีมงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 12:58:13 น.


ลำดับที่ 37

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศสถานที่สอบแล้วหรือยังคะ

จาก นู่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 13:56:35 น.


ลำดับที่ 38

อยากทราบว่า สถานที่สอบของศูนย์ ขอนแก่น อยู่ที่ไหนครับ  ดูจากไหนครับ

จาก ผู้สอบศูนย์ที่ 4 ขอน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 14:14:39 น.


ลำดับที่ 39

อ๊ะ ตายพันนีปวดหัวจัง

จาก อุ๊ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 16:42:20 น.


ลำดับที่ 40

ตกลงจะได้สอบมั๊ยเนี้ย พร้อมแล้วค่ะ

จาก เมย์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 16:43:10 น.


ลำดับที่ 41

เมื่อไหร่แม่จะได้สอบซะทีเนี้ยะ อยากมีแม่เป็นปลัด อยากบอก

จาก แมน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 16:44:45 น.


ลำดับที่ 42

เมื่อไหร่ท่านจะประกาศสถานที่สอบคะ รออยู่นะคะ  ขอบคุณค่ะ

จาก ส้มโอ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 16:46:11 น.


ลำดับที่ 43

เมื่อไหร่จะประกาศสถานที่สอบเสียที่คนเขารอกันเยอะมาก

จาก รอผล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 10:03:26 น.


ลำดับที่ 44

ประกาศไวๆหน่อยรอเงือกแห้งแล้ว

จาก หวังผล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 10:04:31 น.


ลำดับที่ 45

ประกาศสถานที่สอบวันไหนเหรอครับ
ดูได้ที่ไหนอะครับ
มีใครรู้บางครับ
ตอบด้วยครับ

จาก แ็อ็บเปิ้ล เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 11:56:33 น.


ลำดับที่ 46

สอบเมื่อไหร่คราบ ศูนย์สอบที่3 หน่ะ ใครรู้ช่วยตอบผมที

จาก ทาร์โร่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 12:08:32 น.


ลำดับที่ 47

ประกาศสถานที่  วัน เวลา  สอบ  ช้ามาก  ทำอะไรอยู่  จึงไม่พร้อมสักที  

จาก ศูนย์ 3 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 13:34:44 น.


ลำดับที่ 48

วันที่ 22 ส.ค. 2551 แล้ว ทำไมยังไม่ประกาศสถานที่สอบสักที ทำอะไรอยู่  จะประกาศเมื่อไหร่กันแน่ เสียเวลามาดูเน็ตหลายรอบแล้วนะ

จาก jj เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 13:46:35 น.


ลำดับที่ 49

ประกาศวันเวลาและสถานที่สอบตรงไหนค่ะ

จาก เอ๋ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 13:48:38 น.


ลำดับที่ 50

ในคู่มือสอบแข่งขัน ระบุว่า ...

"5.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ที่ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบ) และทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thailocaladmin.go.th"  

และตอนนี้เวลา 13.49 น. แล้วนะ

จาก jj เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 13:51:06 น.


ลำดับที่ 51

เข้าไปดูแล้ววันที่22 ไม่เห็นมีเลยอ่ะค่ะ เมื่อไหร่จะประกาศค่ะ เอาแบบชัวร์ๆๆ

จาก คนที่อยากรู้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 14:06:09 น.


ลำดับที่ 52

เขาแจ้งว่าจะประกาศวันนี้  แต่ไม่ประกาศสักที  ไม่รู้หมายความว่าไง??

จาก jj เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 14:14:33 น.


ลำดับที่ 53

จาก ปอนด์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 14:17:29 น.


ลำดับที่ 54

อยากทราบว่าศูนย์สุราษฎร์ประกาศสถานที่สอบวันเวลาและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเวลาไหนรอนานแล้วอยากรู้ว่าสานที่สอบว่าอยู่ไหนวันที่เท่าไหรจะสอบเวลาไหน

จาก ปอนด์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 14:24:42 น.


ลำดับที่ 55

ทำไมไม่ประกาศรายชื่อซะทีคะ  รอมาตั้งนานแล้วว่าจะสอบเมื่อรัย บอกว่าจะประกาศวันนี้ก็ไม่เห็นมีซะที  เปิดดูทุก 10 นาทีเลยนะเนี่ย

จาก nongmoo เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 16:46:53 น.


ลำดับที่ 56

พวกเราเสียภาษีให้เป็นเงินเดือน  ตั่งมากมาย แค่นำข้อมูลมาลงให้ประชาชนได้ดู จะได้รู้กันศักที
ถ้าวันสอบ และสถานที่สอบ ออกมาภายในอาทิตย์นี้ จะเตรียมตัวทันยังไง
ลางานยังไม่ทันเลย
ควรที่จะรักษาคำพูดที่ออกเป็นเอกสาร ให้คนอ่านทั่วประเทศ หนังสือตราครุฑด้วย
ใครเป็นคนเซนรับผิดชอบให้ประชาชนหน่อยครับ  ไม่อยากเสียตังค่าสมัครเปล่า
คนละ 100 บาท หลายๆคนรวมกันก็ได้หลายล้านแล้ว ช่วยเร่งหน่อยๆๆๆๆๆๆๆ

จาก ต้องการความเป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 17:30:34 น.


ลำดับที่ 57

วันนี้ 22  ส.ค ก็ยังไม่ประกาศ จะมีการเปลี่ยนแปลงรึเปล่า  ไม่เห็นแจ้งให้ทราบคะ

จาก nana เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 17:48:08 น.


ลำดับที่ 58

วันนี้ 22  ส.ค ก็ยังไม่ประกาศ จะมีการเปลี่ยนแปลงรึเปล่า  ไม่เห็นแจ้งให้ทราบคะ

จาก nana เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 17:48:12 น.


ลำดับที่ 59

เจ้าหน้าที่เค้าคงทำงาหนัก เพราะคนเป็นแสนๆๆ
ถึงแม้ว่าจะเป็นแสนก็ควรที่จะรับผิดชอบหน้าที่และคำพูดของตัวเองด้วยใช่ไหม

จาก The PooH เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 17:51:15 น.


ลำดับที่ 60

ใครรู้ว่าสถานที่สอบ  จังหวัด ชลบุรี ว่าสอบที่ไหนช่วยบอกที
ถ้าใครบอกขอให้สอบได้ทุกคน

จาก ช่วยที่คับพี่น้อง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 19:08:52 น.


ลำดับที่ 61

เมื่อไหร่จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบค่ะ

จาก m เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 20:07:32 น.


ลำดับที่ 62

ศูนย์ที่11สุราษฏร์ธานีวันนี้ที่๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เห็นว่าจะประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบรอตั้งนานแล้วเปิดเน็ตดูแล้วเห็นไม่ประกาศซะที

จาก ปอนด์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 21:00:15 น.


ลำดับที่ 63

ประกาศสถานที่สอบแล้วค่ะ ไปดูได้ที่ http://www.thailocaladmin.go.th คลิกสอบภาค ก.

จาก jj เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 21:02:59 น.


ลำดับที่ 64

รอมานานมากเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะประกาศซะทีแย่จังจะบ้าตายกับระบบการทำงานของราชการไทยเบื่อจังค่ะ

จาก tata เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 00:12:26 น.


ลำดับที่ 65

เมื่อไหร่จะประกาศวันเวลาและสถานที่สอบของศูนย์สอบที่ 10  ชลบุรี  จะได้ตั้งตัวทัน  เร็ว ๆ หน่อยนะค่ะ

จาก กพ. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 14:23:45 น.


ลำดับที่ 66

วันนี้  วันที่  23  ส.ค. 51  เวลาเกือบจะสี่โมงเย็นแล้ว  ยังไม่เห็นมีประกาศวัน  เวลา  สถานที่สอบ  เลย  ยังไงกันแน่เนี่ย  ตกลงว่าจะได้สอบมั๊ย  ทำไมประกาศช้าจัง

จาก พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2551 15:49:56 น.


ลำดับที่ 67

อยากทราบ วัน เดือน ปี สอบ ภาค ก. เหมือนกันค่ะ เมื่อไหร่จะประกาศคะ

จาก คนรักดี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 11:33:24 น.


ลำดับที่ 68

อยากทราบประกาศสถานที่สอบของศูนย์๑๑แล้วหรือยังครับใครรู้มั่งว่าเขาประกาศแล้วช่วยบอกทีว่าเข้าไปดูที่ไหน

จาก ปอนด์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 09:39:31 น.


ลำดับที่ 69

วันที่ 25 ส.ค. 51  แล้วนะ  อยู่ไหนละประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ อบต ภาค ก

จาก ศูนย์ 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 09:44:19 น.


ลำดับที่ 70

วันที่๒๕ ส.ค. ๕๑ แล้วนะ พนักงานของศูนย์ ๑๑มั่วทำอะไรอยู่ยังไม่ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแล้วจะประกาศเวลาไหนหรือว่าจะประกาศที่ใกล้จะสอบหรือครับช่วยบอกหน่อยนะว่าจะมีกาเปลี่ยนการสอบเห็นว่าจะประกาศวันที่๒๒ ส.ค.๕๑ถ้าประกาศแล้วช่วยบอกด้วยว่าเข้าไปดูตรงไหนใครทราบแล้วว่าสถานที่สอบวันเวลาเขาสอบเดือนไหนช่วยบอกด้วย

จาก ศูนย์11 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 10:04:00 น.


ลำดับที่ 71

สถานที่สอบของศูนย์สอบสกลนครทำไมยังไม่ประกาศอีกรออยู่นะ  

จาก เด็กสกล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 10:14:13 น.


ลำดับที่ 72

ศูนย์ที่๑๑ สุราษฏร์ธานีเขาประกาศวันเวลาสถานที่สอบแล้ว

จาก ศูนย์11 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 10:24:00 น.


ลำดับที่ 73

ประกาศแล้วจ้าเข้าเว็ปกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะขึ้นมาเองตัวหนังสือสีแดงจ้าเพื่อนๆ

จาก กก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 15:29:21 น.


ลำดับที่ 74

ศูนย์สอบที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
วัน เวลาสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551
เวลา 09.30 – 12.00 น. ***ดินสอดำเบอร์ 2 หรือ 2 บีขึ้นไป และยางลบ

106000001 - 106001155 โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร)
106001156 – 106002205 โรงเรียนเทศบาล 3(ยมราชสามัคคี)
106002206 - 106002905 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)
106002906 - 106003640 โรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ)
106003641 - 106004516 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา

ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551
เวลา 09.30 – 12.00 น.

206000001 – 206000805 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
206000806 – 206001435 โรงเรียนสวนหม่อน
206001436 – 206003395 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
206003396 – 206004935 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
206004936 – 206006160 โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา
206006161 – 206008050 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
206008051 – 206009100 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
206009101 – 206011270 โรงเรียนสุขานารี
206011271 – 206012950 โรงเรียนวัดสระแก้ว
206012951 - 206013448 โรงเรียนบ้านหัวทะเล


ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
วัน เวลาสอบ เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551
เวลา 14.00 – 16.30 น.
306000001 - 306002345 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
306002346 - 306004025 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
306004026 - 306004655 โรงเรียนสวนหม่อน
306004656 - 306006615 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
306006616 - 306008155 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
306008156 - 306009380 โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา
306009381 - 306011270 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
306011271 - 306012425โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร)
306012426 - 306014875 โรงเรียนบุญวัฒนา
306014876 - 306015400 โรงเรียนบ้านหัวทะเล
306015401 – 306017080 โรงเรียนวัดสระแก้ว
306017081 - 306018130โรงเรียนเทศบาล 3(ยมราชสามัคคี)
306018131 - 306020300 โรงเรียนสุขานารี
306020301 – 306021035 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
306021036 – 306021735 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
306021736 – 306022785 โรงเรียนโคราชพิทยาคม
306022786 – 306024885 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
306024886 - 306025715 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
***
ดินสอดำเบอร์ 2 หรือ
2 บีขึ้นไป และยางลบ

หรือไปดูที่นี่นะ.....
http://www.thailocaladmin.go.th/visit/ประกาศกำหนดฯ/ศูนย์สอบที่%206%20ราชสีมา.pdf

จาก ปิ๊กกาจู้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 14:07:57 น.


ลำดับที่ 75

อยากรู้/วัน/เวลา/สถานที่/สอบภาคก

จาก สนามสอบภาค ก สุราษฎร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 12:56:35 น.


ลำดับที่ 76

จาก ดูราชื่อสอบภาคกพ 06 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 09:14:26 น.


ลำดับที่ 77

ราชื่อที่จะสอบ ภาค ก มันอยู่ที่ไหนกันทำไมหาไม่เห็นช่วยด้วยอยากรู้จัง

จาก ดูราชื่อสอบภาคกพ 06 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 09:18:40 น.


ลำดับที่ 78

ประกาศแล้วนะค่ะ..วัน/เวลา/สถานที่/สอบภาคก...

หรือถ้าสงสัยดูได้ที่

http://www.thailocaladmin.go.th/visit/take_a_competitive_examination.jsp

จาก *-* เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2551 17:03:02 น.


ลำดับที่ 79

อยากทราบวันเวลาและสถานที่สอบภาคก.ที่จังหวัดขอนแก่นหน่อยคับ ท่านไหนที่พอทราบขอความกรุณาช่วยmailบอกด้วยนะคับจังเป็นพระคุณอย่างสูงคับผม

จาก amezon31 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 10:48:09 น.


ลำดับที่ 80

ปิ๊กกาจู้ ดูวันเวลาและสถานที่สอบได้ยังไงคับผมคือเข้าไม่ได้เลยแนะนำด้วยคับ จังเป็นพระคุณอย่างยิ่งคับผม

จาก amezon31 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 10:54:30 น.


ลำดับที่ 81

เลขประจำตัวสมัครสอบเลขที่ 203008380 สถานที่สอบที่ไหนคะช่วยตอบด้วยนะค่ะ

จาก  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 09:19:10 น.


ลำดับที่ 82

ที่พักสนามสอบโคราช โรงแรมฟ้าไทย
อยูใกล้คุณย่าโม กลางใจเมือง
ต่อรถไปได้เกื่อบทุกสนามสอบ
โทร 044267390

จาก นพ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 15:32:03 น.


ลำดับที่ 83

สวัสดีค่ะ ขอให้ทำข้อสอบได้ทุกคนนะค่ะสู้ๆ

จาก ปานน่ารัก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 13:20:37 น.


ลำดับที่ 84

ทำไมถึงไม่ระบุห้องสอบบอกแต่สถานที่สอบ

จาก ก.ไก่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 13:23:07 น.


ลำดับที่ 85

สถานที่สอบแต่ละศูนย์อยยู่ท่ไหนค่ะ

จาก ดาวค่ะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 09:47:37 น.


ลำดับที่ 86

ขอโทษนะค่ะ อยากทราบว่าเมื่อเราสอบผ่านแล้ว (ในภาค ก.)ยังต้องสอบอะไรอีกค่ะ ทำไมหลายขั้นตอนจัง

จาก หวังดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 18:43:04 น.


ลำดับที่ 87

www.taisouthtoday.com

จาก dddd เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 18:52:37 น.


ลำดับที่ 88

ศูนย์สอบภาค ก ของกรมส่งเสริมการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 308017032

จาก ตุ่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 15:09:20 น.


ลำดับที่ 89

ผลการสอบภาค ก ขึ้นทะเบียนไว้กี่ปี แล้วถ้าสอบติดต้องทำอะไรต่อไปค่ะ
ขอบคุณค่ะ

จาก แพนเค้ก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 12:40:53 น.


ลำดับที่ 90

สอบผ่านภาค  ก  แล้วต้องทำอย่างไรค่ะ

จาก คนสวย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 10:39:52 น.