ภ.9 รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 1,600 อัตรา
ข่าว >> ทั่วไป (ข่าว)
ยะลา - ตำรวจภาค 9 รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 1,600 อัตรา ขณะที่ ผบช.ภ.9 เป็นประธานมอบคืนกำลังพล นปพ.จาก ภ.จว.ต่างๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,900 นาย กลับต้นสังกัด
     
      วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศปก.ตร.สน. อ.เมือง จ.ยะลา พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบช.ภ.9 เป็นประธานการแถลงข่าวตำรวจภูธรภาค 9 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 จำนวน 1,600 อัตรา
     
      พล.ต.ท อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบช.ภ.9 กล่าวว่า เปิดรับสมัครเป็นสายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,600 อัตรา สายนักเรียนนายสิบตำรวจทั่วไป เพศชาย 30 อัตรา สายนักเรียนนายสิบตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาค 9 เพศชาย 1,170 อัตรา สายตำรวจตระเวนชายแดนทั่วไป เพศชาย 300 อัตรา สายกองกำกับการสนับสนุนทางอากาศ ทั้งชายและหญิง 100 อัตรา
     
      คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ สถานที่รับสมัคร ซื้อระเบียบการและเอกสารการสมัคร ได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (กทม.) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 (โรงเรียนตำรวจธร 1-8 ) ตำรวจภูธรภาค 9 (อ.เมือง จว.สงขลา) วันเวลา รับสมัคร วันที่ 6 – 20 มกราคม 2549 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
     
      พล.ต.ท อดุลย์ กล่าวอีกว่า การรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2549 ครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้รับดำเนินการสมัครสอบแข่งขันตามกำหนด ทั้งนี้ จะดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ยึดหลักความรู้ความสามารถ ความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ได้ข้าราชการตำรวจที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม ในอันที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญให้กับประเทศชาติและประชาชน
     
      จากนั้นเวลา 14.00 พล.ต.ท อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบช.ภ.9 เป็นประธานมอบคืนกำลังพล นปพ.จาก ภ.จว.ต่าง ๆ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,900 นาย กลับต้นสังกัด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งกำลังพลชุดปฏิบัติการ นปพ. ดังกล่าว ได้เข้าปฏิบัติการภารกิจในพื้นที่สำคัญ รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยราชการ รักษาความปลอดภัยโรงเรียน คุ้มครองครู – พระสงฆ์ เป็นต้น
     
      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการ นปพ. ทุกหน่วยได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่อย่างดียิ่งโดยเฉพาะชายไทยมุสลิม นับว่าผลการปฏิบัติงานชุด นปพ.เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ
     
      ในส่วนการเตรียมรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น พล.ต.ท อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบช.ภ.9 กล่าวว่า ได้มีการวางกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลทุกด้าน อย่างต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้ว ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้เบาะแส ทำให้มีความมั่นใจ เชื่อมั่นว่า เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานรักษาความสงบได้ดียิ่งขึ้นข่าวโดย ผู้จัดการออนไลน์

โดย thaisouth team   เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2548 22:59:05 น.